Военноморски музей

Филиал на Национален военноисторически музей

Морска книжарница

Във Военноморския музей може да закупите следните издания:


   Между войната и мира. Съхраненото наследство на българската армия. (Каталог на НВИМ) Изд. На НВИМ, С., 2018 г., Цена 20.00 лв.
   Between War and Peace. The preserved Heritage of the Bulgarian Army. National Museum of military History, Sofia, 2018, Цена 30.00 лв.
   Българските художници в Първата световна война (двуезично издание - на български и на англ. език), I част, София, 2015, автор: С. Пенкова, Изд. НВИМ. Цена 30.00 лв.
   Българските художници в Първата световна война (двуезично издание - на български и на англ. език), II част, София, 2015, автор: С. Пенкова, Изд. НВИМ. Цена 20.00 лв.
    Българският военен флот през Първата световна война във фокуса на фотографите. (двуезично издание - на български и на англ. език) С., 2020 съставител: М. Кръстева. Изд. НВИМ. Цена 18.00 лв.
    Музейната мрежа в България. Последните двадесет години /1989-2012/, София, 2012, автор: С. Пенкова, Изд. Изток Запад, Цена 9.00 лв.
    Страници от историята на Българското корабостроене, Варна, 1998, автор Т. Иванов, Изд. Колор Принт. Цена 6.00 лв.
    България- морският съюзник на Третия Райх през Втората световна война /1941-1944/, Варна, 2016, автор: П. Даскалов, Изд. Стено. Цена 18.00 лв.
    Годишник на Военноморския музей – Варна, І том, 2001, Варна, 2001, ИК Морски свят. Цена 4.00 лв.
    Годишник на Военноморския музей – Варна, VІ том, 2008, Варна, 2008, ИК Морски свят. Цена 5.00 лв.
    Годишник на Военноморския музей – Варна, VІІ том, 2009, Варна, 2009, ИК Морски свят. Цена 5.00 лв.
    Годишник на Военноморския музей – Варна, VІІІ том, 2013, Варна, 2013, ИК Морски свят. Цена 8.00 лв.
    Годишник на Военноморския музей – Варна, ІХ том, 2014, София, 2014, изд.НВИМ. Цена 6.00 лв.
    Военни паметници в България, София, 2003, автор: Д. Цанкова- Ганчева, С. Димитрова, П. Йотов, Изд. НВИМ / Юруков. Цена 10.00 лв.
    Морето в международните отношения и външната политика на България 1944-1949, Варна, 2005, автор М. Кръстева, ИК Морски свят. Цена 7.00 лв.
    Военна фотография. Балкански войни 1912 – 1913, І част, София, 2012, автор/съставител Д. Цанкова-Ганчева, Изд. НВИМ. Цена – по 9.00 лв.
    Военна фотография. Балкански войни 1912 – 1913, ІІ част, София, 2012, автор/съставител Д. Цанкова-Ганчева, Изд. НВИМ. Цена – по 9.00 лв.
    Военна фотография. Балкански войни 1912 – 1913, ІІІ част София, 2012, автор/съставител Д. Цанкова-Ганчева, Изд. НВИМ. Цена – по 9.00 лв.
    Военната униформа в България /1878-2004/, София, 2012, автор: Д. Цанкова- Ганчева, Изд. НВИМ. Цена 10.00 лв
    По следите на литературната памет, София, 2013, автор Ст. Кръстева НВИМ. Цена 6.00 лв
    Битката при Варна. Истории за паметта, (двуезично издание на български и на англ. език), София, 2019 г., съставители Соня Пенкова, Невян Митев, изд. НВИМ. Цена 12.00 лв.
    Българските генерали 1878 – 1946. С достойнство и чест, София, 2021, автори: Тодор Петров, Соня Пенкова, изд. НВИМ. Цена 25.00 лв.
    Българската бойна авиация 1939 – 1955. Спомени, София 2021 г., съставител Радка Банялиева, изд. НВИМ. Цена 12.00 лв.
    Нашата свобода от нас зависи. Съхраненото наследство от българските борби за независимост XVIII-XIX в., Каталог, София, 2021 г., съставител Соня Пенкова, изд. НВИМ. Цена 25.00 лв.
    Войната! И подлуде светът… 110 години от Обявяването на Балканската война. 140 години от рождението на Владимир Димитров–Майстора, (двуезично издание на български и на англ. език), София 2022 г., съставители Аделина Филева, Пламен В. Петров, Николета Гологанова, изд. НВИМ. Цена 60.00 лв.
    Военноморски музей (брошура – пътеводител в музейната експозиция) - Цена 1.00 лв

Контакти

Адрес
България, гр. Варна 9000,
бул. Приморски, № 2
Телефон и факс: 052 / 731 523
E-mail: mus_maritime@abv.bg

Връзки с обществеността:
E-mail: vmmvarna.pr@gmail.com
Телефон: 052 / 731 523