Военноморски музей

Филиал на Национален военноисторически музей

Морска книжарница

Във Военноморския музей може да закупите следните издания:


   Страници от историята на Българското корабостроене, Варна, 1998, автор Т. Иванов, Изд. Колор Принт. Цена: 6 лв.
   Българската морска идея /1919 – 1939/. Ролята на печата за развитието на българския флот между двете световни войни, Варна, 2003, автор: Ат. Панайотов, ИК Морски свят. Цена: 5 лв.
   Пристанище Варна 1347-1906, Варна, 2006, автор/съставител Б. Дряновски, ИК Морски свят. Цена: 10 лв.
   Контраадмирал Иван Вариклечков /1891-1974/ и неговото време, Варна, 2011, автори: М. Кръстева, Ат. Панайотов, Г. Антонов, ИК Морски свят. Цена: 12 лв.
   Морето в международните отношения и външната политика на България 1944-1949, Варна, 2005, автор М. Кръстева, ИК Морски свят. Цена: 7 лв.
   Морското търговско корабоплаване на България, Сборник т. І, Варна, 2007, съст. Б. Дряновски Морски свят. Цена: 9 лв.
   Музейната мрежа в България последните двадесет години 1989-2012, София, 2012, автор С. Пенкова, издател НВИМ. Цена: 9 лв.
   По следите на литературната памет, София, 2013, автор Ст. Кръстева НВИМ. Цена: 6 лв.
   Военна фотография балкански войни 1912 – 1913, І част, ІІ част, ІІІ част София, 2012, автор/съставител Д. Цанкова-Ганчева, Изд. НВИМ. Цена – по 9 лв. всяка част.
   Годишник на Военноморския музей – Варна, І, 2001, Варна, 2001, ИК Морски свят. Цена: 5 лв.
   Годишник на Военноморския музей – Варна, ІІ, 2002, Варна, 2002, Зограф. Цена: 6 лв.
   Годишник на Военноморския музей – Варна, ІІІ, 2003, Варна, 2003, Зограф.
   Годишник на Военноморския музей – Варна, ІV- V, 2004, Варна, 2005, Зограф.
   Годишник на Военноморския музей – Варна, VІ, 2008, Варна, 2008, ИК Морски свят. Цена: 6 лв.
   Годишник на Военноморския музей – Варна, VІІ, 2009, Варна, 2009, ИК Морски свят. Цена: 6 лв.
   Годишник на Военноморския музей – Варна, VІІІ, 2013, Варна, 2013, ИК Морски свят. Цена: 8 лв.
   Годишник на Военноморския музей – Варна, ІХ, 2014, София, 2014, изд.НВИМ. Цена: 6 лв.
   Военноморски музей< (брошура – пътеводител в музейната експозиция) - Цена: 1 лв.

Контакти

Адрес
България, гр. Варна 9000,
бул. Приморски, № 2
Телефон и факс: 052 / 731 523
E-mail: mus_maritime@abv.bg

Връзки с обществеността:
E-mail: vmmvarna.pr@gmail.com
Телефон: 052 / 731 523