Военноморски музей

Филиал на Национален военноисторически музей

Морска книжарница

Във Военноморския музей може да закупите следните издания:


   Между войната и мира. Съхраненото наследство на българската армия. (Каталог на НВИМ) Изд. На НВИМ, С., 2018 г., Цена 20.00 лв.
   Between War and Peace. The preserved Heritage of the Bulgarian Army. National Museum of military History, Sofia, 2018, Цена 30.00 лв.
   Българските художници в Първата световна война (двуезично издание - на български и на англ. език), I част, София, 2015, автор: С. Пенкова, Изд. НВИМ. Цена 30.00 лв.
   Българските художници в Първата световна война (двуезично издание - на български и на англ. език), II част, София, 2015, автор: С. Пенкова, Изд. НВИМ. Цена 20.00 лв.
    Българският военен флот през Първата световна война във фокуса на фотографите. (двуезично издание - на български и на англ. език) С., 2020 съставител: М. Кръстева. Изд. НВИМ. Цена 18.00 лв.
    Музейната мрежа в България. Последните двадесет години /1989-2012/, София, 2012, автор: С. Пенкова, Изд. Изток Запад, Цена 9.00 лв.
    Военните музеи на България. Общата история на първите години, София, 2011, автор: С. Пенкова, Изд. НВИМ. Цена 9.00 лв.
    Контраадмирал Иван Вариклечков /1891-1974/ и неговото време , Варна, 2011, автори: М. Кръстева, Ат. Панайотов, Г. Антонов, Изд. ИК Морски свят. Цена 10.00 лв.
    Страници от историята на Българското корабостроене, Варна, 1998, автор Т. Иванов, Изд. Колор Принт. Цена 6.00 лв.
    България- морският съюзник на Третия Райх през Втората световна война /1941-1944/, Варна, 2016, автор: П. Даскалов, Изд. Стено. Цена 18.00 лв.
    Shipwrecks/съдбата на корабите. Подводни снимки и карта на потъналите кораби по българското крайбрежие, С., 2020, автор: Вл. Живков, Изд. Актив. Цена 15.00 лв.
    Годишник на Военноморския музей – Варна, І том, 2001, Варна, 2001, ИК Морски свят. Цена 4.00 лв.
    Годишник на Военноморския музей – Варна, VІ том, 2008, Варна, 2008, ИК Морски свят. Цена 5.00 лв.
    Годишник на Военноморския музей – Варна, VІІ том, 2009, Варна, 2009, ИК Морски свят. Цена 5.00 лв.
    Годишник на Военноморския музей – Варна, VІІІ том, 2013, Варна, 2013, ИК Морски свят. Цена 8.00 лв.
    Годишник на Военноморския музей – Варна, ІХ том, 2014, София, 2014, изд.НВИМ. Цена 6.00 лв.
    Бреговата артилерия и бреговите ракетни части на българския ВМФ /1947-1979г./, София, 2018, автор: П. Георгиев, Изд. Еър-груп 2000. Цена 12.00 лв.
    Морската артилерия на България, С., 2020 г. автор П. Велев (второ, допълнено издание), Изд. Еър груп. Цена 15.00 лв
    Военни паметници в България, София, 2003, автор: Д. Цанкова- Ганчева, С. Димитрова, П. Йотов, Изд. НВИМ / Юруков. Цена 10.00 лв.
    Морето в международните отношения и външната политика на България 1944-1949, Варна, 2005, автор М. Кръстева, ИК Морски свят. Цена 7.00 лв.
    Военна фотография. Балкански войни 1912 – 1913, І част, ІІ част, ІІІ част София, 2012, автор/съставител Д. Цанкова-Ганчева, Изд. НВИМ. Цена – по 9.00 лв. всяка част
    Военната униформа в България /1878-2004/, София, 2012, автор: Д. Цанкова- Ганчева, Изд. НВИМ. Цена 10.00 лв
    По следите на литературната памет, София, 2013, автор Ст. Кръстева НВИМ. Цена 6.00 лв
    Военноморски музей (брошура – пътеводител в музейната експозиция) - Цена 1.00 лв

Контакти

Адрес
България, гр. Варна 9000,
бул. Приморски, № 2
Телефон и факс: 052 / 731 523
E-mail: mus_maritime@abv.bg

Връзки с обществеността:
E-mail: vmmvarna.pr@gmail.com
Телефон: 052 / 731 523