Образователни програми


KОРАБИТЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ /1879–1948/Цел:
Да се попълнят знанията за военната история на България, чрез запознаване с основни моменти от историята на Българския военноморски флот и неговите кораби в периода 1879–1948 г.


Задачи:
•  Запознаване с историята на Българския военноморски флот като част от
    българската военна история;
•  Запознаване с корабите на ВМФ, тяхното оборудване и въоръжение чрез
    използване на фотодокументи, корабни модели и експонати в музея;
•  Изясняване ролята на флота в значими исторически събития и най-вече във
    войните за освобождение и обединение на България.


Описание на програмата:
Програмата е разработена в два варианта:
1) за ученици от начален и прогимназиален курс – за 1 час;
2) за ученици от гимназиален курс – за 2 часа.
Подходяща е за включване в часовете по история, предвидени за дейности или екскурзии, както и за часа на класа. Програмата включва два модула:
1) Разглеждане на експозицията и запознаване с военноморската история и българските военни кораби;
2) Презентация за оборудването и въоръжението на корабите.
В хода на занятието учениците попълват предварително раздадени работни листи.НИКОЛА ВАПЦАРОВ – МОРЯК, ПОЕТ, ЛИЧНОСТ


Цел:
Чрез използване на различни документи, снимки и материали да се даде възможност на учениците да се докоснат до личността на поета-моряк Н. Вапцаров.


Задачи:
•  да се запознаят учениците с основните моменти от живота на Вапцаров;
•  да се изясни връзката му с морето;
•  да се види как морето, обучението в Морското училище, техниката и новостите
    присъстват в поезията на Вапцаров;
•  да се изясни влиянието на обучението в Морското училище за изграждане на
    личностните качества на Н. Вапцаров;


Описание на програмата:
Програмата е предназначена за ученици от гимназиалния курс на обучение. Подходяща е за включване в часовете по история и литература, предвидени за дейности или екскурзии в музей, както и за часа на класа.
Разработена е за два учебни часа, но може да бъде и по-съкратен вариант за един учебен час. В хода на занятието учениците попълват предварително раздадени анкетни листи, в които отразяват поставените им задачи.
Програмата включва три модула:
1.  Изнасяне на презентация, запознаваща накратко с живота и поезията на
    Вапцаров, в която са използвани документи и снимки от фонда на ВММ;
2.  Работа с документи от фонда на музея. На учениците се представят подбрани
    текстове със спомени за Вапцаров на негови съвипускници от Морското
    училище. Поставя им се следните задачи:
    •  да опишат каква представа за личността на Вапцаров създават у тях
       тези спомени;
    •  какъв моряк е бил Вапцаров;
    •  как морето и техниката присъстват в поезията му;
3.  Разглеждане на експозицията като отбелязват в анкетните листи 1) експонати,
     свързани с Вапцаров и 2) най-интересните според тях експонати свързани с
     епохата, в която той е живял.


Цената за образователна програма се формира по ценоразписа на музея:
Беседа: 15.00 лв.
Билети: по 2.00 лв./за ученик.


Образователна програма „С четка и бои в музея“

Образователна програма „Експонат на месеца“