Образователни програми

Назад


ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
„С ЧЕТКА И БОИ В МУЗЕЯ“


Цел:

Докосвайки се до морската история, тя да стане по-ясна и разбираема за децата чрез комбиниране в образ на чутото, видяното и собственото въображение.


Описание на програмата:

Програмата е подходяща за деца до 10 годишна възраст.

Всяко занятие включва два етапа:

1. Разглеждане на експозицията на ВММ с беседа от уредник, чрез която учениците се запознават с историята на Българския търговски и военен флот;

2. Рисуване на избрани по време на разглеждането на музея експонати.


Докато рисуват децата могат да задават въпроси на уредника, да получават разяснения за предназначението и особеностите на избраните за рисуване експонати, както и да споделят помежду си мнения и впечатления.


Препоръчителна численост: до 10 деца едновременно.

Място – залата за временни изложби в музея. През летния сезон – и в откритата експозиция.

Продължителността на занятието - два часа.

Децата ползват собствени материали за рисуване.


Цена:

Беседа: 15.00 лв.

Билети: по 2.00 лв. за дете

Назад