Образователни програми

Назад


Образователна програма „Експонат на месеца”


Образователната програма „Експонат на месеца” на Военноморския музей е предназначена за ученици от гимназиалните класове. Програмата дава възможност на участниците да работят пряко с предмети или документи от фонда на музея, и лично да преминат през почти целия процес на осмислянето на предмета и превръщането му в музеен експонат. Макар и за кратко, те стават музейни работници. Всяко отделно издание има няколко етапа:

— Подбор на предмет или документ от фонда на музея;
— Проучване на цялата информация, свързана с него за запознаване с музейната му
    стойност;
— Събиране на сведения за личността или събитието, свързани с експоната,
    организирането им в писмен вид и изготвяне на презентация;
— Подготовка за експониране и излагането му във витрина в музея;
— Представяне на „Експоната на месеца” пред съученици чрез разказ и/или видео
   материали;

Учениците, които работят по програмата са екип от 3 до 6 души, под ръководството на уредник от музея. Те могат да използват различни по характер източници и методи за събиране на информация: справки от музея; публикации в библиотеката на музея и в други обществени библиотеки; работа с документи в местния Държавен архив; срещи с наследници на личности, чиито вещи проучват; срещи и интервюта с участници в събития. Могат да използват консултациите на другите музейни специалисти, както и на своите преподавателите по история.

Публичното представяне на „Експоната на месеца” на територията на музея разширява аудиторията и прави съпричастни по-широк кръг техни връстници.

Дейността на участниците в програмата получава и своята редовна музейна публика чрез видимия краен резултат: възможността в продължение на един месец за посетителите на музея да бъде достъпен един музеен експонат (или повече, например малка колекция), който не е включен в постоянната експозиция, заедно с неговата история.


Назад