Архив - 2015 година

Назад

За любителите на морската история – излезе от печат том IX на Годишника на Военноморския музей

09.04.2015 г.

Най-новият том на изданието е посветен на 130-годишнината на Военноморския музей и 90-годишнината от откриването на първата му експозиция във Варна. В него са включени докладите, представени по време на научната конференция, организирана по повод на двете юбилейни годишнини, проведена на 10 и 11 октомври 2013 г. Конференцията бе с тема „Морската история във и извън българските музеи”, която обедини професионални историци, археолози, архивисти, библиотечни работници, свободни изследователи от цялата страна. Изследванията им са групирани в две основни направления:

1. Морската история на България в музеи, сбирки и находки. (Социализация на културно-историческото наследство в морската и военноморската история - проблеми и перспективи. Морскоисторическото богатство и потенциалът на музеи, архиви, библиотеки, галерии.)

2. Морската история на България – прозаични хроники и романтична летопис. (Военноморските сили и отбраната на българските брегове във военните конфликти ХІХ – ХХ в. Политически и културологични измерения на българската морска идея –събития, личности, постижения.)


Том ІХ е подготвен за печат и издаден от Националния военноисторически музей.

Всеки, който проявява интерес към него, може да го закупи от павилиона на входа на Военноморския музей.


Назад