Архив - 2015 година

Назад

Батометър, използван от военноморските хидрографи, е експонат на месец февруари във Военноморския музей

20.02.2015 г.

Експонатът на месец февруари беше подготвен и представен от ученици от Първа езикова гимназия във Варна. Те сами избраха този хидрометричен прибор, пряко свързан и с корабоплавателната практика. Батометърът е произведен през 1961 г., а във Венноморския музей постъпва през 2013 г. от Хидрографската служба на Военноморските сили.

Батометърът се спуска във водата и взема проба от зададена дълбочина посредством клапи, работещи със специален механизъм. Чрез взетата проба се измерва солеността на морската вода. Към батометъра има живачни термометри за най-точно измерване на температура на водата в дадения воден слой. Направените измервания след това се използват за изчисляване на плътността на водата, която е важна за корабоплаването характеристика.

За запознаване с уреда, начина на действие и предназначението му беше привлечен Константин Вълчев – специалист от Хидрографската служба на ВМС. След беседата с него в предварителните срещи Георги Кузов, Мирай Узунов, Симеон Станчев и Даниел Славчев подготвиха батометъра и го разположиха в неговата временна музейна витрина, а в презентацията атрактивно представиха информация за музейния експонат, като го сравниха с модерния му аналог.Назад