Архив - 2014 година

Назад

Знамето на Съюз „Морски техник“ е експонат на месеца във Военноморския музей

19.03.2014 г.

Знамето на Съюз „Морски техник“ бе избрано за експонат на месец март във Военноморския музей. То е изработено за шестия събор на организацията, обявен за юбилеен във връзка с 20-годишнината на Морските специални школи.

Съборът е тържествено открит на 12 август 1934 г. във Варна. На площада пред катедралата се събират участниците школници от цялата страна. Присъстват много официални лица – началникът на гарнизона генерал Герджиков, началникът на Морската полицейска служба капитан I ранг Иван Вариклечков, началникът на въздухоплаването полковник Иван Михайлов, висши офицери, гости преподаватели, отделение ученици от Морските специални школи и граждани. Знамето е осветено от началника на Варненския гарнизон генерал Герджиков, който го връчва на председателя на Съюз „Морски техник“.

Знамето на Съюз „Морски техник“ е изработено от син копринен плат с размери 80/78 см., контуриран с жълти ресни и два пискюла. На лицевата страна в средата са извезани емблемата на съюз „Морски техник“ надпис: „Морски техник София – 1928“. От другата страна е извезан надпис „Морски специални технически школи Варна“ и годините „1912“ – годината на създаването на Морските специални школи и „1936“ – на тяхното окончателно закриване.

Знамето е прикрепено върху дървена лакирана дръжка с дължина 200 см., заострена в горния край. Близо до върха е прикрепена трикольорна лента 134/7 см., завършваща с пискюли.

Знамето заема важно място в живота на Съюз „Морски техник“. То е един от символите на организацията и наред с емблемата и значката неизменно присъства при всички ритуали.


Съюз „Морски техник“ е организация на морски техници, възпитаници на първите морски технически школи при военен флот Унтерофицерската школа и Морските специални школи, които търсели признание на правото си за завършено средно техническо образование.

Учредителният конгрес на Съюз „Морски техник“ се провел на 10-12 юли 1928 г. в София, като делегатите представлявали 427 членове от цялата страна, главно от промишлените центрове, където трудът на бившите морски техници намирал приложение. Членове на съюза са електротехници, техници по парни котли и машини, машинни техници в жп-депа, фабрики, мелници, работилници. Първият редовен конгрес на Съюза се състоял на 3-5 февруари 1929 г. и на него се взема решение да започне издаване на месечен съюзен орган – вестник „Морски техник“. Съюзът има клонове в цялата страна. Голям принос за развитието му имат капитан II ранг о.з. Димитър Добрев, избран за почетен председател на Съюза, и Христо Кършовски – дългогодишен председател на Съюза и главен редактор на вестник „Морски техник“.

Съюз „Морски техник“ е както професионална, така и обществена организация, която чрез своята дейност защитава професионалните интереси на своите членове и пропагандира българската морска идея.

През 1949 г. Съюз „Морски техник“ се влива в новосъздадените единни Научно-технически съюзи, предавайки им архива и финансовия си ресурс и прекратява самостоятелното си съществуване.


Назад