Архив - 2013 година

Назад

Военноморският музей се включи в годишната Научно-практическа конференция по водно спасяване

26.07.2013 г.

С доклад на тема „Ролята на Българския народен морски сговор за развитието на водното спасяване в България“ Тодорка Стоянова от Военноморския музей се включи в научната конференция, организирана от Водно спасителна служба към БЧК. Събитието е в рамките на Седмица на водното спасяване, която се провежда всяка година през месец юли.

Докладът е естествено продължение на изложбата за Български народен морски сговор (БНМС), която бе открита в музея по-рано през тази година, защото БНМС е организацията, която обръща сериозно внимание на проблема с водното спасяване и предприема стъпки за решаването му.

Отчитайки факта, че българинът не познава добре морето и ползите от него, организацията си поставя като цел пропагандирането на морската идея и създаването на национална морска култура.

За изпълнението й БНМС отделя голямо внимание, както на морското законодателство и на развитието на морското стопанство, така и на пропагандирането на морелечението и водните спортове. За тяхното безопасно практикуване е наложително организирането на спасителна служба, което заляга в Дейната програма на БНМС. Издаденият от БНМС през 1925 г. „Правилник на морските и речни спортни легиони“ задължава клоновете, които имат легиони, да организират обществена спасителна служба върху близките водни басейни. За целта, освен със спортни средства, те трябва да се снабдяват и със спасителни средства, а спасителната служба да се осъществява по изработен от съответния клон правилник.

В рамките на конференцията, директорът на музея д-р Мариана Кръстева представи историко-документалния филм „Нашето море“, създаден през 1929г. и представящ дейността на БНМС.

Назад