Архив - 2013 година

Назад

26.07.2013 г.

П О К А Н А

ЗА

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ


МОРСКАТА ИСТОРИЯ В и ИЗВЪН
БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ

Посвещава се на 130-та годишнина на Военноморския музей и
90-та годишнина от откриването на първата му експозиция във Варна

НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Морската история на България в музеи, сбирки и находки. Социализация на културно-историческото наследство в морската и военноморската история – проблеми и перспективи.
Морско-историческото богатство и потенциалът на музеи, архиви, библиотеки, галерии:
   • ефектът на реализираните експозиции;
   • потенциалът на частните сбирки;
   • документални и фото-документални колекции;
   • паметни места и находки – известни и неизследвани;
   • историческият заряд на художествената маринистика.

2. Морската история на България – прозаични хроники и романтична летопис.
  • Военноморските сили и отбраната на българските брегове във военните конфликти ХІХ – ХХ в.
  • Политически и културологични измерения на българската морска идея – събития, личности, постижения.

Конференцията ще се проведе на 10 и 11 октомври 2013 г. в Концертната зала на Военноморския клуб с адрес: Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 2
Докладите и съобщенията да бъдат представени пред аудиторията в рамките на 15 минути.
Изложенията в пълния си вариант ще бъдат включени в изданието на НВИМ „Електронен вестник за музеология и военна история”, което е регистрирано по изискванията за научни публикации.

Моля, да изпращате заявките си за участие, придружени с резюме до 700 знака, до 15 август 2013 г.
Адрес: Варна, бул. Приморски, № 2
E-mail:
Телефони: 052/73 15 23
Лице за контакт Силвия Ламбова – старши експерт за връзки с обществеността

Разходите за командировка са за сметка на участниците.
Потвърждение за приетата заявка ще получите до 10 септември, придружено от програмата на конференцията и изискванията за оформянето на материалите.

Назад