Архив - 2013 година

Назад

Ново постъпление във Военноморския музей – експонат на месеца

17.04.2013 г.

Дъговиден оловен напречник (щок) на котва, открит от водолази в района на нос Шабла, е експонатът на месец април. Находката е откупена за фонда на Военноморския музей през 2012 г. Дължината на щока е 90 см, ширината в двата края е 5 см, а в средата — 7 см. На него са пробити две дупки за закрепянето му на котвата – от лявата страна и в средата след издатъка. Върху лявата страна са оформени няколко пъпки.

Щокът е важна част от устройството на котвата, от която в резултат на продължителния престой под вода са запазени само металните елементи. Той се закрепва в горната част на котвеното вретено. Предназначението му е за по-лесното и бързо потъване на самата котва и посредством тежестта и формата си спомага за забиването на рогата на котвата в грунда (речното или морското дъно).

Този вид щокове е широко разпространен в Средиземноморието и Черноморския басейн. Датират от IV — I в. пр. Христа. Били са използвани предимно на кораби, предназначени за плаване по морските, а не по речните пътища.

Назад