Архив - 2012 година

Назад

ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА БИБЛИОТЕКАТА НА ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ

13.07.2012 г.

Библиотечният фонд на Военноморския музей се попълва основно от дарения на автори, читатели и наши сътрудници. В началото на юли при нас постъпиха две съществени по обем и с подчертана библиографска стойност дарения.

Първото от тях е пълното течение на „10 книги за Варна”, съдържа 10 тома и е поставено в специално изработено за целта дървено сандъче. Тази поредица от книги е издавана в продължение на 12 години. Всеки том е писан от различен авторски колектив, но основната тема в тях е град Варна, неговата история, стопанският, общественият и културният живот. Във всеки един от томовете има раздел „Варна и морето”, което прави поредицата изключително интересна от професионална гледна точка за нашия музей. Дарението е от капитан II ранг о.р. д-р Атанас Панайотов, автор на част от материалите, издател, приятел и сътрудник на Военноморския музей.

Второто дарение беше направено от Христо Фарашев, служил във флота през 1957–1959 . Дарението включва 18 от общо 31 тома на „LA GRANDE ENCYCLOPEDIE”. Енциклопедията е издадена в Париж, Франция. Първият том излиза през 1886 г., а последният - през 1902 г. Тя отразява равнището на научното познание в края на ХІХ и началото на ХХ век. Всеки един от томовете съдържа 1200 страници. Общо във всички тях има около 200 000 статии, 15 000 гравирани илюстрации и 200 карти. Поредицата, която постъпи при нас има своя собствена история: първоначално е била заведена в библиотеката на щаба на флота и затова отделните томове имат кръгъл печат с надпис: „Царство България - Флот на Негово Величество”, а в средата на печата е изобразен държавният герб на Царството. След 9 септември 1944 г. eнциклопедията попада в библиотеката на едно от поделенията на Народния военноморски флот. През 1958 г. един от командирите на поделението решава да разчисти библиотеката от литературата, която не е на български или руски език. Така eнциклопедията заедно с друга „вражеска” литература е натоварена на камиони с цел да бъде унищожена. Преди и по време на товаренето оценявайки историческата и научна стойност на поредицата г-н Фарашев успява да спаси и прибира 18 от общо 31 тома.

Благодарение на усилията му и с направеното дарение, след близо 50 г., макар и в непълен състав, „LA GRANDE ENCYCLOPEDIE” отново се завръща във флота и е достъпна за широк читателски кръг.

Военноморският музей изказва благодарност на всички дарители за фонда и за библиотеката на музея.

Назад