Архив - 2011 година

Назад

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН МОРСКИ МУЗЕЙ”

10.10.2011 г.

На 17 септември тази година един от най-продуктивните и ревностни приятели на Военноморския музей – Сдружение „Национален морски музей” - Варна, отбеляза двадесет години от учредяването си.

ВОЕННОМОРСКИЯТ МУЗЕЙ ПОЗДРАВЯВА
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И ИМ БЛАГОДАРИ
ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЖЕСТ И ЗА ЦЯЛОСТНАТА ПОДКРЕПА!

Редовното годишно общо събрание което се проведе на 15 септември, мина под знака на тази годишнина. Домакин на проявата стана Военноморският музей – в откритата експозиция беше официалната част и наздравицата по повод на юбилея. В отчетния доклад председателят на Сдружението инж. Николай Парашкевов проследи основните жалони от раждането на идеята за национален морски музей, основните стъпки по реализацията, главните персонажи в успехите и неуспехите й.

Управителният съвет награди най-изявените членове на сдружението – фирми и физически лица със специална грамота.

Капитан Николай Тенев- един от наградените със специална грамота за
„Принос в развитието на морското музейно дели в гр. Варна”
с директора на Военноморси музей д-р Мариана Кръстева

Назад