Архив - 2011 година

Назад

Изложба в чест на 130–та годишнина на Висшето Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

16.05.2011 г.

В рамките на честванията, посветени на 130 годишнината от откриването на ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”, на 18 май в 14.30 ч. в галерия „ОТ-ТО” във Варна се открива изложба „Личните документи, издавани от българската морска образователна система (1881-1946 г.).

Инициативата е на българската морска Алма матер, а ръководител на проекта е доц. д-р Асен Кожухаров.

Военноморският музей е съорганизатор и партнъор на проекта, като предоставя образци, дипломи, свидетелства и атестати, издадени от различни институции, които подготвят кадри за военния флот и за морските отрасли в България.

С партньорството си музеят подкрепя и научноизследователската част от проекта, която предвижда проучване на морската образователна система в България.

Изложбата ще остане на разположение на посетителите до 23 май.

Най-старият запазен в музея документ
за получено образование в Морското
училище е на Георги Пантелеев.
Той е завършил „Машинната школа”
(тогавашното наименование
на училището) в Русе през 1889 г.
Свидетелството е издадено през 1892 г.


Тодор Делистоянов, едно от имената
в българското корабостроене от средата
на ХХ век, се дипломира като корабен
механик в Морското машинно
училище през 1924 г.Назад