К А Л Е Н Д А Р

ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА МОРСКА ИСТОРИЯ


ДЕКЕМВРИ


130 години от рождението на капитан І ранг Димитър Фичев

Димитър Ненчов Фичев е роден на 11 декември 1885 г. в гр. Велико Търново. Завършва Военното училище в София и на 2 август 1905 г. е произведен в чин подпоручик. Постъпва на служба във Флота. Взема изпитите, предвидени в курса за теоретичното обучение на морски офицери съгласно „Проекто-положение за комплектуване Флота с морски офицери”. За да получи нужната практическа подготовка, през 1908 г. е изпратен на стаж на френски търговски кораби.

След завръщането си в България на 15 октомври 1908 г. е произведен в чин поручик (мичман I ранг). Участва в Балканските и Първата световна войни. Служи като командир на миноносец и командир на Портовата дружина. На 25 март 1918 г. е назначен за български пристанищен комендант на Сулина.

След подписването на Ньойския мирен договор той е сред малкото останали на служба български морски офицери, които започват борба за оцеляването на военния ни флот. От 16 януари 1920 до 1 декември 1927 г. Димитър Фичев е началник на Морска учебна част, която включва Машинното училище и Морските специални школи като от 1922 г. до 1925 г. е и преподавател по електротехника в Машинното училище. На 6 юни 1926 г. е произведен в капитан I ранг.

През следващите години до уволнението му е началник на Морската полицейска служба, командир на Морската бригада и началник на Географския институт.

През 1937 г. е назначен като надничар нещатен служител в Българското търговско параходно дружество (БТПД). Изпълнява длъжността навигационен инспектор, отговаря за организацията на обучението и практиката на курсантите през последната им учебна година, член е на първата комисия за проучване възможностите за изваждане на потъналия параход „Шипка“ през септември 1941 г.

Капитан I ранг Димитър Фичев е изявен общественик. Той е един от инициаторите за създаването на Българския народен морски сговор (БНМС). На събранието, предшестващо Учредителния събор, през 1923 г. е избран за председател на проверителния съвет на организацията. През следващите години е бил член на Управителното тяло на Сговора. Сътрудничи на сп. „Морски сговор“ – официален печатен орган на БНМС, в което публикува снимки от плавания.

Димитър Фичев умира на 11 април 1961 г. в София.