К А Л Е Н Д А Р

ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА МОРСКА ИСТОРИЯ


МАРТ


115 години от освобождението на България от турско робство
От 03.03.1878 г. е възстановена българската държава като резултат от обявената от Русия на 12.04.1877 г. война на Турция. Своя принос за успеха на руската армия във войната дават и руските моряци. Прилагайки успешно минното оръжие, те парализират действията на силната турска флотилия и осигуряват преминаването на сухопътната армия през река Дунав.


85 години от рождението на капитан първи ранг Георги Антонов Петров – водещ български историк в областта но военноморската история.
Роден е на 03.03.1928 г. в село Асеново, Плевенски окръг. Завършва ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров”, където по-късно е преподавател. Директор е на Военноморския музей от 1983 г. до 1991 г. Занимава се с научноизследователска дейност в областта на военноморската история. Умира на 04.04.2008 г. във Варна.


100 години от падането на Одрин, 13 март 1913 г. Участие на българските моряци
Обсадата на Одрин от български и сръбски войски от октомври 1912 г. до 13 март (ст. стил) 1913 г. завършва с превземането на турската крепост от Втора българска армия – решителна победа, довела до края на Балканската война. Обсадата е известна с един от първите случаи на действие на бойна авиация. На 31.03. (ст. стил) 1913 г. е подписано примирие, а на 17 май (ст. стил) 1913 г. – Лондонския мирен договор. Българите владеят Одрин само 4 месеца. Неблагоприятният развой на Междусъюзническата война принуждава българската администрация да изостави града.
По време на обсадата и атаката на Одринската крепост в бойните действия вземат участие и моряшките команди. Откъснатият турски гарнизон поддържа с командването само радиовръзка. Крайцерът „Надежда” провежда успешни смущения на радиотелеграфните предавания от турските станции в Одрин и Цариград. С това флотските радиотелеграфисти участват в първото у нас преднамерено смущаване на противниковата радиовръзка.
В Дунавската флотилия са изработени 6700 ръчни гранати, използвани в щурмуването на Одринската крепост. В тези сражения непосредствено участват 89 матроси от Дунавската флотилия, трима от които загиват. Моряци – доброволци са тези, които подготвят и аеропланните бомби, хвърляни в битката за Одрин.


165 години от началото на издаване на списание „Морской сборник”
На 15 (27).03.1848 г. е издаден първият брой на руското списание „Морской сборник”. То се приема за най-старото месечно периодично издание за военноморска история и по проблеми на военния флот. Библиотеката на Военноморския музей притежава сбирка от „Морской сборник”, чиито годишнини започват от май 1885 г. Те са най-старите морски периодични издания, съхранени в българска библиотека.