К А Л Е Н Д А Р

ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА МОРСКА ИСТОРИЯ


МАЙ


90 години от Учредителния конгрес на морската обществена организация Български народен морски сговор (БНМС)
Основатели на най-значимата морска обществена организация у нас Български народен морски сговор (БНМС) са флотските офицери Георги Славянов, Сава Иванов, Петър Стоянов, Никола Тодоров, Васил Игнатов, Борис Стателов, Иван Михайлов, Георги Купов, Сава Стефанов, Иван Вариклечков, Неделчо Недев, Петър Кашлакев, Борис Станев, Стефан Цанев и други.
На първото учредително събрание, състояло се във Варна на 1 юли 1920 г., се изработва Временен устав, избран е и Временен централен комитет с мандат до свикване на учредителен конгрес на организацията, който се провежда в определения тригодишен краен срок, от 16 до 19 май 1923 г. във Варна. Присъстват 31 делегати, представители на всички основни до този момент клонове.
В своето слово при откриването на събора председателят на Временния централен комитет капитан ІІ ранг Иван Михайлов казва, че „ ... заченките на БНМС се крият в 1913 г., когато след първия неуспех на нашето племе всички подирихме пътища и изходи за възстановяване на един завещан от предишното ни поколение идеал”.
В новоприетия си Устав БНМС се самоопределя като: „…културно-просветно народно дружество … вън от всички партии, течения и прояви в страната...” със следните цели:
„А. Да работи за пробуждане любов към морето и за поддържане на разумно национално морско чувство.
Б. Да въздейства за развитие и усилване родното ни мореплаване.
В. Да подпомага за присвояване и засилване целесъобразна морска политика, обществена и държавна морска и речна просвета.
Г. Да ратува за подемане морските и речни помисли, като за това насърчава и подпомага правилното разселване и заселване на морските и речни крайбрежия…”
Учредителният конгрес уточнява и окончателната структура на организацията. Местните клонове се ръководят в дейността си от Управително тяло, избирано на годишно събрание. Общият събор избира Главно управително тяло (ГУТ) със седалище във Варна и с широки пълномощия.
За девиз на БНМС е определен лозунгът „КЪМ МОРЕТО И ДУНАВА – ЗА НАПРЕДЪК!”, а за празник – денят 19 август, по тогавашния църковноправославен календар – „Св. Преображение Господне”.
Официален орган на организацията е списание „Морски сговор”. Негов главен редактор е Сава Н. Иванов. Списанието е одобрено и препоръчано от Министерството на народното просвещение с Окръжно № 447 от 9.01.1924 г. и от Министерството на войната с Наредба № 22 от 1923 г.
Наследник на БНМС става организацията Народен морски съюз (НМС). През юни 1945 г. бившият БНМС е разформирован, като книжата и имуществата му се предават на НМС. Организацията просъществува две години.
През август 1991 г. е проведен ХХ, възстановителен конгрес на Български морски съюз (БМС). Съдебната регистрация е извършена през 1993 г. Издадени са няколко бюлетина „Морска България”. Проведени са конференции, предимно с културно-просветен характер.


110 години от откриване на Бургаското пристанище
Пристанище Бургас е основано с Указ № 7 от 20 декември 1894 г. на княз Фердинанд. През 1895 г. започва неговото строителство от фирмата „Кас и Ликенс“. През 1898 г. правителството възлага довършителните работи по строителството на френската фирма „Сосиете дьо конструксион Батиньол”.
На 18 май 1903 г. тържествено е отворено Бургаското пристанище за търговско корабоплаване. На церемонията присъства княз Фердинанд.


90 години от освещаване на първата публична експозиция на Морския музей (днес – Военноморския музей)
Офицерите капитан І ранг Иван Михайлов, капитан ІІ ранг Георги Славянов и капитан ІІ ранг Васил Игнатов, които са в ръководството на БНМС, са инициаторите за откриване на морски музей във Варна като за основа се използват сбирките, попълвани още от 1883 г. в Дунавската флотилия в Русе.
На 20 май 1923 г. с тържествена церемония е открита първата варненска експозиция на Морския музей в Девическата гимназия. Освещаването се извършва от Варненския и Преславски митрополит Симеон. Царят е представляван от флотския си адютант капитан-лейтенант Коста Скутунов. На откриването присъстват делегации от Софийския университет, Географското дружество, Икономическото дружество, Природоизпитателното, Инженерно-архитектурното дружество, Ловджийското дружество, Туристическото дружество и др.
Повече от 20 години уредник е Олга Полубояринова. В сутерена на Девическата гимназия (сега Археологически музей) Морският музей се помещава до 1956 г., когато на 11 август е открита експозицията в настоящата сграда на музея на бул. Приморски 2. В тази сграда на 23.04.2012 г. е подредена и тържествено осветена четвъртата по ред експозиция на музея.