К А Л Е Н Д А Р

ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА МОРСКА ИСТОРИЯ


АПРИЛ


120 години от рождението на Атанас Воденичаров, изобретател на една от най-известните конструкции на български вълномотор
Атанас Воденичаров е роден на 8.04.1893 г. в гр. Сливен. В течение на 15 годишен упорит труд успява да построи седем типа мотори за използване силата на морските вълни. Те са изпробвани своевременно в морето. Изпитанието на шестият тип мотор за използване силата на морските вълни за добиване на електрическа енергия дава задоволителни резултати. Демонстрацията се провежда през 1924 г. до вълноломната стена в Бургас, като моторът успява да произведе ток. Малко по-късно авторът на изобретението подарява вълномотора на Военноморския музей във Варна, където се съхранява и до днес. Повече данни за автора и неговото изобретение могат да се прочетат в сп. Морски сговор, г. ІІІ (1926 г.), бр. 10, с.9-11.


115 години от създаването на Минна част при Черноморския флот.
Една година след организирането на Черноморския флот във Варна, на 19 април 1898 г., се създава и Минна част с командир мичман първи ранг Димитър Ковачев, в която се включват кадри от Дунавската флотилия. За казармено помещение на новосформираната Минна част служи стара турска крепост, наречена Хумба, на мястото на която днес се намира щабът на ВМС.


125 години от рождението на лейтенант Кирил Минков (1888 г. – 1916 г.)
Лейтенант Кирил Кънчов Минков е роден на 29 април 1888 г. в гр. Видин в будното семейство на участник в легията на Раковски. Отлично се учи във видинските училища. През 1900 г. продължава образованието си във Военното училище в София. По-късно е изпратен в Русия. Там изучава морското дело на два пъти. От 1906 до 1909 г. учи в Морския кадетски корпус в Петербург. Прави продължително учебно плаване. През 1911 г. заминава на специализация в Минния офицерски клас в Кронщат. Завръща се в България в навечерието на Балканската война. По време на войната мичман ІІ ранг Кирил Минков е зачислен като помощник командир на торпедоносец „Дръзки”. През нощта на 7 срещу 8 ноември 1912 г. „Дръзки” е в отряда торпедоносци, които атакуват турския крайцер „Хамидие”. По заповед на мичман І ранг Георги Купов, мичман ІІ ранг Кирил Минков изстрелва торпедото, което успешно поразява турския крайцер „Хамидие”. Поради тази бойна постъпка К. Минков е награден с орден „За храброст”.
През Първата световна война лейтенант Минков е командир на Минната рота от Неподвижната отбрана на Черноморския флот. Черноморското крайбрежие е минирано от неприятеля. Налага се да се почистят мините с голи ръце и с обикновени лодки. На 26 септември 1916 г. по време на миночистене с такава лодка тя се натъква на мина в Батовския залив. Загиват Кирил Минков и още 9 подофицери и моряци.
През 1920 г. на негово име е кръстен патрулен катер (бивша френска ведета С-4). На името на капитан лейтенант Кирил Минков е кръстена и улица в гр. Варна, която пресича бул. „Княз Борис І” и ул. „Тодор Икономов”.