К А Л Е Н Д А Р

ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА МОРСКА ИСТОРИЯ


ОКТОМВРИ


60 години Свързочен полк на Военноморските сили
На основата на Свързочния възел на флота на 2.10.1952 г. се създава Свързочен полк на Военноморските сили.
Началото на свързочното дело във флота е положено на 24.06.1911 г., когато на крайцера „Надежда” е монтирана радиостанция „Телефункен”. Бойното си кръщение военноморските свързочници получават на 16.10.1912 г., когато успяват да заловят радиограми от румънския пътнически кораб „Принцеса Мария”, съдържащи данни за бреговите батареи и минното заграждение по българското крайбрежие. През следващата година по време на обсадата на Одрин радиотелеграфистите от крайцера „Надежда” осъществяват първи български преднамерени смущения на противникова свръзка - радиопредаванията между Одрин и Цариград.


100 години от създаването на Семафорно-наблюдателната служба на ВМС
Организирането на семафорно-наблюдателната служба на ВМС е замислено в навечерието на Балканската война 1912 г. - в заповедта за мобилизация на флота от 17 септември 1912 г. е включена и тази военна част. Същинското й формиране става скоро след това. На 11 октомври (стар стил) със Заповед по Флота на Н.В. е обявен състава на единадесетте семафорно-наблюдателни поста. Организирането и съставянето на правилника на новата служба е възложено на капитан ІІ ранг Димитър Добрев, а за първи неин завеждащ е назначен мичман І ранг (дн. старши лейтенант) Никола Тодоров.
Семафорно-наблюдателната служба на ВМС се явява първообраз на настоящето военно формирование 32300.


100 години от бойното кръщение на българската брегова артилерия
На 24 октомври 1912 г. бреговата 240-мм батарея, разположена в местността „Почивка” край Варна, с командир капитан Милко Железов, за първи път дава залп с двете си оръдия по турския крайцер „Меджидие”. Крайцерът отговаря на огъня, но с пълна скорост напуска района. Така бреговата батарея се включва ефективно в защитата на Варна.