К А Л Е Н Д А Р

ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА МОРСКА ИСТОРИЯ


ЮЛИ


120 години от рождението на контраадмирал Иван Вариклечков
Роден на 07.07.1891 г. в гр. София. Два пъти е командващ Българския военен флот: през 1933-1935 г. и 1937-1939 г. От 1935 г. до 1937 г. е флигел-адютант на цар Борис III. Той е първият български морски офицер, получил адмиралско звание на действителна служба, високо ерудиран и професионално отлично подготвен. След 1944 г. той и семейството му са подложени на преследвания и тормоз. Умира през 1974 г. във Варна.


85 години от откриването на Централните морски бани във Варна
Строежът на модерните морски бани във Варна започва на 07.05.1925 г. и с голямата настойчивост и предприемчивост на Петър Стоянов, кмет на града и председател на Български народен морски сговор, на 10 .07.1926 г. новите бани на площ 2 000 кв. м и 4 960 кв. м пясъчен плаж, са тържествено осветени. До края на сезона са посетени от 350 000 души.


145 години от от откриването на фара на нос Калиакра
На 15 юли 1866 г. е открит новоиздигнатия фар на нос Калиакра. Той е построен от Акционерното дружество „Кола § Мишел”, чрез което французите Мариус Мишел и Бернар Камий Кола поемат от Високата порта (турското правителство) на концесия изграждането на редица фарове в Османската империя, включително и по българското крайбрежие. Поставен е върху кула с височина 50 м. Както пише археологът Карел Шкорпил, присъствал на откриването му „Оптикът му е въртящ от 5-та степен с бяла светлина, която блещука от минута на минута.” През 1901 г. при земетресение фарът се пропуква и се налага да се изгради нов. Перодично е модернизиран – от 1927 г. има радиофар, а през 1955 г. е изграден наутофон.