К А Л Е Н Д А Р

ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА МОРСКА ИСТОРИЯ


АПРИЛ

55 години от създаването на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ – Русе
На 1 април 1956 г. Министерският съвет приема постановление, с което „Управление плавателен път“, се преобразува в „Управление за поддържане плавателния път и проучване на река Дунав“. За предшественик на агеницята се приема създадената през 1935 г. „Дунавска измервателна служба“ – Лом, скоро след това преименувана на „Хидрографна служба”. От 1999 г. управлението е преобразувано в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ – Русе.


70 години от създаването на Български Беломорски флот с щаб в гр. Кавала
След разгрома на Гърция през пролетта на 1941 г., Германия и България се споразумяват за навлизане на български войски в Беломорието. В края на м. април започва придвижването на части от българската Дунавска флотилия към бреговете на Егейско море. От тях се формира Беломорския отряд. България за втори път има Беломорски флот (първият е в годините на първата световна война), от чийто състав през 1944 г. се сформира Военноморска база Бургас.